Paper Av FiftyThree Uppdateras Till Version 3.6

Paper av FiftyThree började som en ren skiss app men har utvecklats mer och mer och är nu en fullgod app för olika typer av anteckningar. I den senaste versionen kommer ytterligare förbättringar för att hitta och titta på dina anteckningar.

Paper by FifthThree banner

Nyheter

Den nya sidopanelen gör det enklare att hitta speciellt om du har många anteckningar. Panelen visar en scrollbar lista och ett sökfält som smälter snyggt in med övriga delar av appen. Med det nya fullskärmsläget kan du knacka på en skiss så den fyller hela skärmen. Andra nyheter är en ny knapp för att skapa kort, lättare tillgång till flödet med offentliga skisser och en enhetlig plats för all typ av delning. Dessutom har man bytt jargong på språket och det heter nu Cards och Grid istället för Ideas och Space.

Paper by FiftyThree – Sketch, Draw, Take Notes, Make Lists, Diagram and Wireframe är en app som finns att hämta på App Store [Gratis]