Franz – en Gratis App För Slack, Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram

Meet Franz

Franz har fått sitt namn från en tidigare österrikisk kejsare och kombinerar chat med meddelande i samma app. I nuläget finns det stöd för bl.a Slack, WhatsApp, WeChat, HipChat, Facebook Messenger, Telegram, Google Hangouts, GroupMe, Skype. Franz är en gratis app för datorer och kan laddas ner till Mac, Windows & Linux