Reminders for Trello

Jag har skrivit mycket om Trello den senaste tiden och det beror på att jag gillar att använda tjänsten och hittar nya intressanta saker. Tidigare skrev jag om hur du skickar dina uppgifter från Trello till 2Do och det är den metoden jag använder. Men det finns även mindre krångliga sätt att ha koll på sina uppgifter i Trello 1 och det är där Reminders for Trello kommer in.

Reminders for Trello banner

Inledning

Reminders för Trello är en app skriven av Anton Spivak. Han skrev den för eget bruk och blev lite förvånad när jag kontaktade honom. Det är en väldigt enkel app som listar alla kort som är tilldelade dig och har ett förfallodatum.

Funktionalitet

I nuläget är funktionaliteten begränsad och du kan bara titta på titel till korten. De sorteras i datumordning indelade i olika sektioner. De närmsta dagarna är uppdelade i var sin sektion medan de uppgifter med en förfallodatum längre fram klumpas ihop i en sektion längst ner. Detta gör att du får en bra översikt på vad som ska göras och när. I övre delen finns ett + för att lägga till nya uppgifter, men när du knackar på den blir du skickad till Trello. Till höger om uppgiften är det en ikon som ser ut som ett timglas. Genom att svepa åt vänster kan du markera en uppgift som klar eller avbruten. När den markeras klar ändras ikonen till en liten pokal på uppgiften men det händer inget med kortet i Trello. Det samma gäller om du markerar den som avbruten. För att manuellt synkronisera med Trello kan du dra ner.

Reminders for Trello

Sammanfattning

Det märks att det är en tidig version som är utvecklad för personliga behov. Den är lite oslipad och synkroniseringen med Trello är stundtals riktigt långsam. Känns också märkligt att det inte sker något med kortet i Trello när man markerar som klar. Men han jobbar redan med nästa version som bl.a innehåller detaljerad översikt på korten och påminnelser. Det är en smart idé som fyller en funktion som jag tycker saknas i Trello. Det ska bli kul att se hur den utvecklas i framtiden.

Reminders for Trello – easy & simple viewer for Trello reminders är en iPhone-app som finns att hämta på App Store [10 kr]
**


  1. Du kan uppnå samma resultat genom att söka i Trello. Men jag tycker det är bökigt och Reminders for Trello gör det smidigare.