iThoughts För iOS uppdaterat Till v3.7

Jag har skrivit om iThoughts flera gånger tidigare (här och här), men det är värt att skriva om den igen. Varje uppdatering bjuder på många bra funktioner som utökar användningsområdet för appen.

iThoughts flera kartor

Nya funktioner

Du kan nu ändra tjockleken på linjerna mellan tunn, medium och tjock. Även stilen på linjen kan ändras mellan rak och vinklad. Tidigare kunde du bara knyta en nod till många men i den senare versionen kan du även knyta flera till en.

iThoughts flera anknytningar

Du kan också ha flera kartor i samma dokument. Alla dessa nyheter gör att du bl.a kan göra process och koncept kartor. Craig har gjort några videos för att illustrera detta.

Koncept karta

Process karta

iThoughts (mindmap) är en universal-app som finns att hämta på App Store [129 kr]