Lägga Till Uppgifter i Taskmator Med Drafts

I min artikel om hur jag använder Taskmator och Fantastical nämnde jag att jag använder Drafts för att lägga till uppgifter. Det är nu dags att förklara varför och hur detta går till.

Drafts 4

Inledning

Det är flera anledningar till att jag valt att använda Drafts och inte det inbyggda URL-schemat i Taskmator. Den största anledningen är jag vill ha nya uppgifter överst i dokumentet men URL-schemat stödjer bara att lägga till i slutet. Dessutom är Drafts snabbare och kan lägga till i bakgrunden utan att öppna Taskmator.

Utförande

För att få det hela och funka har jag skapat en åtgärd i Drafts som består av 3 steg. Det första steget är ett script som lägger till - före varje rad som inte är indragen. Nästa steg är att visa en meny med filnamnen på filerna jag använder. Efter jag valt fil så använder jag en inbyggd funktion för att lägga till överst (prepend) i ett dokument i Dropbox.

Script för att lägga till bindestreck

Drafts kan använda sig av JavaScript för att påverka texten och innehållet. Eftersom jag inte är någon expert på JavaScript har jag utgått från ett script av Macdrifter. Sen har jag ändrat i det för att få det som jag vill. Gabe’s script är mycket smartare än mitt men passade inte med hur jag jobbar. Scriptet lägger till ett bindestreck och ett mellanslag i början på raden, börjar raden med en tab så hoppar den över den. Jag använder indragningen för att lägga till en anteckning till uppgiften och vill inte att de ska bli omvandlade till uppgifter. Eftersom jag har testat mig fram så går det säkert att effektivisera och göra själva scriptet snyggare. Men jag nöjde mig med att det får jobbet gjort.

// Script keys run short Javascripts
// For documentation and examples, visit:
// http://help.agiletortoise.com

//  Function to remove multiple line breaks
function removeBlanks(txt){
  txt = txt.replace(/(rn|r|n)+/g, '$1')
  return txt;
}
// Function to Prefix each line of a text block
function textPrefix(textStr, preFix){
var i= 0;        
var array1 = textStr.split("n");
// Regex for one or more tabs
// re = /^t{1,}/;
// Split the text into lines stored in an array
for ( i = 0; i < array1.length; i++) {
  // Skip lines that are just blank
  if (array1[i] !== ""){
    taskString = array1[i];
    var tabPrefix = "";
 // Check to see if it's a project
    var projMatches = removeBlanks(array1[i]).match(/^t{1,}/);

    if (projMatches == null){
      // If it's not a project then add the hyphen and tabs
      array1[i] = tabPrefix + preFix + taskString;
    } else{
      // Otherwise just put the tabs back
      array1[i] = tabPrefix + taskString;
    }
  }
}
// Put all the lines back together
val = array1.join("n");
return val;
}
// This is how we change the content in Drafts
var sel = draft.content;
// Call the function with a prefix for TaskPaper tasks
draft.content = (textPrefix(removeBlanks(sel), "- "));
commit(draft);

Skapa en meny med val

Nästa steg är en inbyggd funktion som kallas Prompt och ger dig möjligheten att få upp en ruta att skriva i. Du kan också specificera vilka knappar som ska finnas och det är den funktionen jag använder mig av. Vill du ha flera knappar så separerar du de med |. För att underlätta har jag samma namn på knapparna som dokumenten i Dropbox och får följande lista. tpHem|tpLinEdu|tpApps|tpAppleyra|tpBooks|tpFilmer. Det dokument jag väljer här sparas i en variabel och används i sista steget.

Lista i Drafts

Lägga till uppgifter i dokumentet i Dropbox

Sista steget består i att ta texten och lägga till den överst i det dokument som jag valde i menyn. För det använder jag ytterligare en inbyggd funktion som kort och gott heter Dropbox. Här väljer jag filnamn, filtillägg, sökväg, innehåll och om jag vill skapa ny, ersätta, lägga överst (prepend) eller underst (append) i dokumentet. Som filnamn väljer du variabeln från menyn genom att skriva [[prompt_button]], som filtillägg har jag taskpaper och jag har valt pretend som metod. Till innehåll använder jag variabeln [[draft]] som tar all text jag skrivit och lägger till i dokumentet.

Snabbare åtkomst med en genväg

För att ytterligare snabba på processen använder jag en genväg i det den utökade raden ovanför tangentbordet. För att lägga till en åtgärd där scrollar du längst bort i raden och knackar på pennan. Här knackar du på + och väljer Run Actioni listan som dyker upp. Nästa steg är att välja text för knappen och fylla i namnet på åtgärden som ska köras. Jag har även lagt till ett kortkommando på tangentbordet så jag kan köra den från ett externt tangentbord.

Skapa en genväg till åtgärd

Sammanfattning

Drafts är verkligen ett multiverktyg som jag har stor användning för. Denna åtgärd gör att det går otroligt snabbt att lägga till uppgifter i Taskmator. Jag går igenom listorna varje morgon och flyttar uppgifter till rätt projekt. Möjligheten att snabbt kunna tömma hjärnan gör att jag glömmer färre saker och kan koncentrerar mig bättre på det jag håller på med för tillfället.

Drafts 4 – Quickly Capture Notes, Share Anywhere! är en universal-app som finns att hämta på App Store [109 kr]